Vi erbjuder mobila IT-lösningar

huvudsakligen inom tre områden:

Lagerlogistik

T. ex. godsmottagning, lagerflytt, orderplock, inventering, avvikelsehantering, m.m.

Distribution

T. ex. upphämtningsordrar, register, spårbarhet, kvittenser & notifikationer m.m.

Industriell IoT

T. ex. godstemperatur under transport, fyllnadsnivå i bränsletankar m.m.

RÄTT VERKTYG FÖR UPPGIFTEN

Våra lösningar möjliggör en snabb och stabil kommunikation mellan alla olika typer av hård- & mjukvaror. Vare sig det handlar om streckkodsläsare, handdatorer/smartphones, smarta klockor, mobila printers eller - till och med - smarta glasögon, så syr vi ihop en optimal verktygslåda för effektivisering och mätbarhet. Vi jobbar på både server- och klientsidan.

För den som upplevt problematiken med handdatorer på en föråldrad plattform är detta en minst sagt välkommen möjlighet.

"WORKFLOWS & THINGS CONNECTED"

I samma plattform kan vi även ansluta & styra andra typer av uppkopplade enheter, t ex olika sensorer & visualisera alla data grafiskt på mobila enheter eller stationära skärmar. Vår mobila lösningar utgör alltså samtidigt en plattform för IoT-enheter, dvs. "sakernas Internet" och gör det möjligt för oss att skapa en komplett verksamhetsöverblick.

Genom att koppla samman manuella arbetsflöden och uppkopplade enheter skapar vi optimala förutsättningar för effektivisering.

AFFÄRSNYTTA UTAN NACKDELAR

Affärssystem i all ära, men ibland följer de i inte arbetsmoment i praktiken. Bra IT-system stödjer det praktiska arbetet utan negativ inverkan. Vi anpassar vårt system så att det verkligen fungerar i praktiken och kommunicerar med befintliga system.

DET MESTA KAN FÖRBÄTTRAS!

ÖKA KVALITET, EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET

LogicCenter™

LogicCenter är vår flexibla serverplattform som utgör basen i våra IT-lösningar

LogicCenter är en helt nytänkande plattform för alla nutida och framtida krav på mobila IT-lösningar, på såväl server- som klientsida. I plattformen har vi samlat och tagit tillvara på all vår ackumulerade kunskap och erfarenhet från olika mjukvarulösningar över de senaste 15 åren. Plattformen har även fullt stöd för kommunikation & administration av andra uppkopplade IoT-enheter ("Internet of Things").

 

Unik arkitektur

LogicCenter är en modulärt uppbyggd molntjänst i Microsoft Azure med stöd för distribuerade datakällor & asynkron synkronisering mellan server & klient. Ansluten hårdvara kommunicerar med servern via WLAN och/eller 3G/4G & alla transaktioner sker i nära nog realtid, något som ytterst få system på marknaden idag klarar.

Skulle en enhet tappa sin uppkoppling (t. ex. vid dålig täckning) fortsätter den att fungera offline & synkar med servern när kontakten återupprättas. Om en enhet startas om så återgår den automatiskt till senaste momentet.

Hårdvaruoberoende

LogicCenter fungerar med all typer av mobila enheter (telefoner, streckkodsläsare, printers, tablets etc.) oavsett om operativsystemet är Android eller iOS. Kunden kan därför välja den utrustning som passar bäst för respektive ändamål. LogicCenter ser till att alla enheter kopplas upp & kommunicerar med befintligt affärssystem/WMS.

Eftersom LogicCenter dessutom har fullt stöd även för annan uppkopplad hårdvara t ex GPS-puckar, sensorer, kameror etc., kan en verksamhets samtliga enheter/hjälpmedel samlas på ett & samma ställe.

Skräddarsytt

Alla vet att alla verksamheter är olika, men inte förrän nu har det funnits en tillräckligt flexibel plattform för att verkligen skräddarsy respektive verksamhets arbetsflöde. LogicCenter gör det möjligt för oss att snabbt anpassa systemets utformning eller lägga till ytterligare funktionalitet efter kundens verksamhet och önskemål.

Faktum är att inget i respektive kundkonfiguration är förutbestämt utan det är något som vi arbetar fram tillsammans med varje kund under en workshop. På så vis maximeras arbetseffektiviteten i flödet.

Snabbt

Transaktioner i realtid

Stabilt

Robust & felsäkert

Flexibelt

Skräddarsytt & skalbart

Om MobileLogic

MobileLogic är ett ungt bolag men de senaste 15 åren har vi som jobbar här utvecklat marknadsledande mobila IT-lösningar inom framförallt transport & logistik. Som anställda identifierade vi dock snart att omvärlden utvecklades mycket snabbare än mjukvaruplattformarna inom branschen. Därför har vi nu i egen regi utvecklat LogicCenter™ - vår universalplattform för mobila lösningar för professionellt bruk.  

Vi skapar kundanpassade, skalbara helhetslösningar med snabb & stabil kommunikation som effektiviserar arbetsflöden & processer. Eftersom vi i alla aspekter besitter den kunskap som krävs för att skapa en optimal mobilitetslösning jobbar vi som totalleverantör. Detta betyder att vi tar hand om allting - hårdvara, mjukvara,  drift, backup, service & support. Våra kunder behöver bara oss som partner & de får dessutom allting till en fast månadskostnad.

Team

Vi är litet team med stora ambitioner att växa.  

Patrik Gustafsson

Grundare, Systemarkitekt
0708-96 64 79

Andreas Ung

Studio Expert
0790-684044

VARFÖR VÄLJA OSS?

  • Valfrihet - våra lösningar fungerar oavsett hårdvara, operativsystem & affärssystem/WMS.
  • Enkelhet - vi är en totalleverantör, förutom hård- & mjukvara tar vi även hand om drift, service, support & backup.
  • Erfarenhet - vi har lång erfarenhet av mobila IT-lösningar som inkluderar hårdvara, särskilt inom transport & logistik.
  • Engagemang - vi vill växa med kund genom bra samarbeten, inte långa bindningstider.

Kontakta oss

Ange telefonnummer om du vill bli uppringd

Vårt kontor

E A Rosengrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda

Scroll to top