Vi gör mobilitet enkelt

Enkelt att starta med, enkelt att använda, enkelt att förstå.

Vårt erbjudande, LogicCenter är en Applikations Plattform as A Service.

Från workshop till produktion på en månad.

1/1
 

Mobilitet

Idé till prototyp

Inom mobilitet har vi i många år varit tvugna att se fantastiska idéer glömmas bort.
Detta på grund utav att riskerna för att se ROI kontra investeringarna var för höga. 

Med LogicCenter vill vi förenkla, förkorta möjligheterna att se sin idé i drift.

Vem och var

För oss är processen det viktigaste. LogicCenter har som fokus att kunna stödja alla plattformar, samt en mängd olika säkerhets scenarion. Allt för att man skall kunna fokusera på processen.

Förändring

Företagsvärlden förändras snabbare och snabbare. Man måste kunna förändra, förbättra, skapa nya processer för att möta det allt med krävande marknaden.

Med LogicCenter kan du alltid vara i framkant och erbjuda Era slutkunder vad de behöver.

 

LogicCenter

Vårt erbjudande, en Application Plattform as A Service.

Det innebär att LogicCenter är en heltäckande plattform som stödjer dina processer (Applikationer) från första dagen, till sista dagen.

Plattformen utvecklades som cloud-first arkitektur, detta innebär att alla aspected är designade för att scalas in/ut, upp/ned enligt Cloud koncepten.

TIll en stor del för att erbjuda bästa tänkbara lösningen för systemen bygger vi på många server-less komponenter, på så sätt så skalas lösningarna seamless från piloten till den stora utrullande projektet. Helt utan förändringar på setup.

 

 

LogicCenter Studio

Klar.png
No-Code

Konceptet av att inte behöva vara en utvecklare för att kunna skapa sin process.

Rita

Rita sin process med mallar är enkelt och lättförståligt. 

Fördelarna med att rita sin process är även att man kan ha alla involverade tidigt i processen.

Kontroll.png
Email.png
Testa

När man ritat sin process, sparar man och sedan har man möjlighet att testa sin process direkt i webläsaren, eller på en handdator.

 

Mobil livscykel

Mobilitet för MobileLogic innebär inte bara att kunna leverera en lösning, det är att kunna leverera funktion under många år.

För att kunna erbjuda detta på ett fungerande sätt har vi tagit fram en egen projekt modell för hur versioner, installationer, utrullningar sker i plattformen. 

Projektmodelen är strikt utifrån att de olika faserna låser delar utav lösningarna på sådant sätt att de aldrig blir förändringsbara, detta ger oss tryggheten och styrkan att kunna köra hybrid utrullningar.

Plattformen uppdateras och får nya versioner, men den utrullande montorn i LogicCenter är alltid den som körs. Detta tills kunden själv är redo att uppdatera till nästa version.

Kontakta

VD

Patrik Gustafsson

+46 708 96 64 79

patrik@mobilelogic.se