top of page
Workers in the Warehouse Area
fortnox-integrationspartner-sv-farg.png

Lager

Rita alla vanliga som ovanliga flöden Ni har på lager i LogicCenter för att enklare hantering emot Fortnox.

Fakturor

LogicCenter stödjer all typer utav registrering för underlag till faktura.

 

Så fort Er tekniker / användare är färdig i on-site, exporterar LogicCenter direkt till Fortnox med rätt priser. 

Personal

Resande personal kan enkelt registrera schema i LogicCenter som sedan exporteras direkt till Fortnox.

Order

Distribuera orders ifrån Fortnox till rätt anställda som sedan får dessa direkt i handdator / mobiltelefon. 

bottom of page